شهردار تبریز گفت: شهرداری های مناطق پروژه های عمرانی سال ۹۹ خود را با محوریت توسعه فضای سبز پیشنهاد کنند.

به گزارش شهریار، ایرج شهین باهر در جلسه هماهنگی شهرداران مناطق و معاونین شهردار با بیان اینکه امسال باید ۲۵ پارک محله ای ساخت و به بهره برداری برسد گفت: شهرداران مناطق در خصوص سرعت بخشیدن به اجرای پروژه پارک های محله ای اهتمام ویژه داشته باشند.

او با درخواست از شهرداران مناطق برای ارائه پیشنهادات پروژه های عمرانی برای تدوین بودجه سال ۱۳۹۹ اظهار داشت: توسعه فضای سبز باید در اولویت پروژه های سال آینده باشد.

شهردار تبریز با بیان اینکه عوامل مهمی از جمله اصلاح برخی ردیف های تعرفه عوارض محلی باعث شده درآمد شهرداری نسبت به سال های گذشته بهبود یابد گفت: انتظار شهروندان از ما این است که به میزان افزایش درآمدهای شهرداری از ما خروجی عمرانی و فرهنگی ببینند.

ایرج شهین باهر در ادامه با انتقاد از حذف وسایل بازی رایگان در تعداد محدودی از پارکها گفت: شهرداران مناطق سریعا نسبت به بازگرداندن وسایل بازی رایگان و استاندارد به پارکها اقدام کنند. برای هیچ کس از جمله خود من این کار قابل قبول نیست.

او در ادامه تاکید کرد: هنوز در تعدادی از پارکها مشکل روشنایی حل نشده و این وضعیت باعث شده خانواده ها نتوانند از پارکهای ما استفاده کنند.

شهردار تبریز در پایان از شهرداران مناطق خواست سریعا نسبت به تامین روشنایی پارکها اقدام کنند.

Print Friendly, PDF & Email