به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی در آغاز جلسه با توجه به گزارشات متعدد مبنی بر توصیه بر خی مهندسان ناظر و طراح به استفاده از اقلام خاص و دارای استاندارد مقرر گردید موضوع به استان ها منعکس گردد که مهندسان فقط مجاز به توصیه و تاکید بر استفاده از کالاهای استاندارد و دارای گواهی صلاحیت از مرکز تحقیقات مسکن  باشند ؛ بدون آنکه کالای خاصی را معرفی کنند.
اعضای گروه تخصصی مکانیک  در خصوص اجرای مبحث ۲۲ و زمان عمر مسئولیت ناظران نیز دیدگاه های خود را مطرح کردند تا پس از جمع بندی در هیئت رئیسه شورای مرکزی مطرح گردد.
گروه تخصصی مکانیک همچنین نحوه بکارگیری لوله های چدنی جدید بدون استفاده از کنف و سرب در شبکه فاضلاب را بررسی کرد و به دنبال آن نرم افزار محاسبات سیستم لوله کشی گاز فشار قوی و فشار ضعیف برای استفاده در استان ها مورد بررسی قرار گرفت.
 این گروه تخصصی همچنین کمیته ای را مامور کرد تا نقطه نظرات گروه تخصصی مکانیک را برای تعمیر ونگهداری ساختمان تدوین و به جلسه بعد ارائه نماید.
منبع. سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی
Print Friendly, PDF & Email