به گزارش شهریار، عادل پورقربان ضمن اعلام خبر فوق افزود: به منظور ساماندهی پروژه درب استانبول و آماده سازی برای افتتاح، عملیات بتن ریزی کف، نماکاری و جداره سازی سنتی پروژه را طی روزهای اخیر آغاز و به زودی به پایان می رسد.

شایان ذکر است بازارچه درب استانبول توسط شهرداری منطقه ۸ تبریز اجرایی می شود که در قالب آن ۱۲ باب مغازه احداث شده و در هر باب مغازه، صنف هنری خاصی فعالیت می کنند.

Print Friendly, PDF & Email