به گزارش شهریار، با همکاری شهرداری منطقه ۸ و اداره میراث فرهنگی و گردشگری استان، مرمت ایکی قاپیلار وارد مراحل نهایی اجرا شد.

پس از عملیات اطفاء حریق بازار تبریز توسط عوامل آتش نشانی، اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان با همکاری شهرداری منطقه ۸ و اصناف این بازار، اقدام به ساماندهی و مرمت بازار ایکی قاپیلار کرده و با کار جهادین، مرمت این بازار تاریخی را تا آستانه تکمیل پیش برده است.

اقدامات مرمتی سرای ایکی قاپیلار بازار تبریز به صورت کارشناسی انجام یافته است.

Print Friendly, PDF & Email