مراسم گرامیداشت روز خبرنگار به همت اداره کل ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تبریز و با حضور اهالی رسانه برگزار شد.

مراسم گرامیداشت روز خبرنگار برگزار شد  مراسم گرامیداشت روز خبرنگار برگزار شد مراسم گرامیداشت روز خبرنگار برگزار شد مراسم گرامیداشت روز خبرنگار برگزار شد مراسم گرامیداشت روز خبرنگار برگزار شد مراسم گرامیداشت روز خبرنگار برگزار شد  مراسم گرامیداشت روز خبرنگار برگزار شد  مراسم گرامیداشت روز خبرنگار برگزار شد مراسم گرامیداشت روز خبرنگار برگزار شد مراسم گرامیداشت روز خبرنگار برگزار شد مراسم گرامیداشت روز خبرنگار برگزار شد مراسم گرامیداشت روز خبرنگار برگزار شد مراسم گرامیداشت روز خبرنگار برگزار شدمراسم گرامیداشت روز خبرنگار برگزار شد مراسم گرامیداشت روز خبرنگار برگزار شد  مراسم گرامیداشت روز خبرنگار برگزار شد
Print Friendly, PDF & Email