شهردار تبریز از روند آزمون استخدامی ۱۳۰ آتش نشان برای سازمان آتش نشانی بازدید کرد.

به گزارش شهریار، ایرج شهین باهر صبح امروز با حضور در ساختمان علامه محمدتقی جعفری دانشگاه تبریز در جریان آزمون استخدامی آتش نشان برای سازمان آتش نشانی تبریز قرار گرفت.
آزمون استخدام ۱۳۰ آتش نشان در هشت حوزه تخصصی برگزار شد تا در پایان مرحله اول از بین حدود هشت‌هزار نفر، ۳۹۰ نفر انتخاب شوند.
افراد پذیرفته شده در مرحله اول، در آزمون عملی شرکت می کنند تا از میان ۳۹۰ نفر، ۱۳۰ نفر آتش نشان جذب سازمان آتش نشانی شهرداری تبریز شوند.
Print Friendly, PDF & Email