به گزارش شهریار، میر علی اصغر نساج با اعلام این مطلب گفت : نهضت آسفالت ریزی امسال با نگاه عدالت محورانه در محلات اجرا می شود.

وی در ادامه با بیان اینکه پس از تخریب آسفالت معیوب با روش کاتر زنی اقدام به زیرسازی وآسفالت ریزی اساسی می شود، افزود: آسفالت ریزی با هدف گسترش طرح خدمات محله ای در سطح حوزه اجرا می شود.

شهردار منطقه ۵ همچنین در رابطه با عملکرد منطقه در این زمینه در۱۰ روز ابتدایی مرداد  اظهار داشت: ۲۰ محله و خیابان در شهرک رشدیه، باغمیشه، فرشته، نصر، نیاوران و رشدیه از لکه گیری وآسفالت ریزی اساسی برخوردار شده اند.

نساج تصریح کرد: لکه گیری اساسی آسفالت خیابان شبنم، جنت، پمپ اداره گاز، شقا یق اول و شهریار۳ در شهرک باغمیشه انجام شده است.

وی در مورد آسفالت ریزی معابر کوی نیاوران نیز یادآور شد: کوچه های ۲۹ و ۲۳ کوی مصلی با لکه گیری ساماندهی شده است.

شهردار منطقه ۵ تبریز به اجرای این طرح خدمات محله ای در کوی فرشته نیز اشاره کرد و گفت: در کوچه های ۱۳و ۱۶ و ۱۸و ۲۰ فرشته و فرشته اول لکه گیری به پایان یافته است.

وی به انجام لکه گیری در خیابان دانش سوم و کوچه های فرعی آن اشاره کرد و افزود: تا زمانیکه شرایط جوی مساعد باشد لکه گیری وآسفالت ریزی اساسی معابر ادامه دارد.

شهردار منطقه ۵ در پایان خیابان مهستان در شهرک رشدیه را از دیگر معابری دانست که با آسفالت ریزی ساماندهی شده است.

Print Friendly, PDF & Email