به گزارش شهریار، اکبر پورخردمند سرپرست شهرداری منطقه ۷ تبریز با اعلام خبر شناسایی مرتبط با ماده ۱۱۰ قانون شهرداری ها از سوی حوزه معاونت خدمات شهری منطقه، اظهار داشت: تمام املاک مخروبه و یا نیمه تمام و زمینهای مسکونی و غیرمسکونی رها شده در شریانهای اصلی و درجه ۱ حوزه استحفاظی منطقه ۷ تبریز شناسایی شد.

وی اظهار داشت: مطابق ماده۱۱۰ قانون شهرداری ها نسبت به زمین یا بناهای مخروبه و غیرمناسب با وضع محل و یا نیمه تمام واقع در محدوده شهر که در خیابان یا کوچه و یا میدان قرار گرفته اند و منافی با پاکی و پاکیزگی و زیبایی شهر و یا موازین شهرسازی باشد، شهرداری اخطاریه های لازم را صادر و مراحل آن را طی می کند.

وی در خاتمه افزود: درصورت مسامحه یا امتناع مالک از اقدامات رفع نواقص و رفع خطر، شهرداری خود راساً در این امر ورود کرده و هزینه های مرتبط را به اضافه ۱۰ درصد از مالک و ذینفع وصول می کند.

Print Friendly, PDF & Email