به گزارش شهریار، محمودرضا بنائی از تلاش شبانه روزی مجموعه شهرداری و کارکنان معاونت فنی و عمرانی منطقه در آسفالت ریزی های اساسی سطح حوزه خبر داد و گفت: هر دو باند رفت و برگشت خروجی خیابان طالقانی به اتوبان شهید کسائی در ساعات شبانه با وسعت شش هزار متر مربع به صورت اساسی آسفالت ریزی شد.

بنائی در تشریح رویکرد شهرداری این منطقه در مورد لکه گیری و آسفالت ریزی کوی و معابر و محلات سطح حوزه شهرداری منطقه، اظهار داشت: بر اساس همفکری و تصمیمات جمعی مدیریتی شهرداری منطقه ۳ مقرر شده که از لکه گیری آسفالت به خاطر جلوگیری از اتلاف هزینه ها و دوباره کاری ها پرهیز و مسیرهای لازم به صورت اساسی آسفالت ریزی شود.

وی افزود: قبل از آسفالت ریزی اساسی در مسیرهای رفت و برگشت خروجی خیابان طالقانی به اتوبان شهید کسایی، آسفالت های فرسوده و کهنه و قدیمی را تا بستر خاک (لایه های زیرین) تخریب و جمع آوری کرده و ترانشه های آسفالت فشرده سازی شد.

بنائی در مورد زمان آسفالت ریزی در این مسیر و بعضی مسیرهای سطح حوزه شهرداری منطقه ۳ نیز گفت: در مسیرهایی که در طول روز از ترافیک بالایی برخورد هستند، آسفالت ریزی را به ساعات شبانه تا اوایل صبح، موکول می کنیم تا از راهبندان و ترافیک جلوگیری کنیم.

Print Friendly, PDF & Email