به گزارش شهریار، این پروژه به حجم ۲۰۰ تن آسفالت ریزی و به متراژ دو هزار متر مربع انجام شد.

عملیات آسفالت اساسی کوی صنعتی آذران مایان در راستای اجرای طرح نهضت آسفالت ریزی شهرداری تبریز و اصلاح آسفالت معابر و محلات سطح منطقه با هدف تامین رفاه و آسایش شهروندان و اهالی غرب تبریز انجام شده و دیگر محلات نیز به ترتیب اولویت آسفالت ریزی می شود.

Print Friendly, PDF & Email