کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال، باشگاه‌های تراکتورسازی و شهرداری تبریز و نساجی مازندران را محکوم کرد.

به گزارش “ورزش سه” و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای جدید صادره کمیته تعیین وضعیت این فدراسیون به شرح زیر است:

* با توجه به شکایت هادی ایمانی از باشگاه شهرداری تبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۵۴۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته تعیین وضعیت درباره خسارات هزینه دادرسی، با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان مواجه تکلیفی نیست.

* در پی شکایت عباس آشوبی از باشگاه شهرداری تبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۹۳۹ میلیون ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته تعیین وضعیت درباره خسارات هزینه دادرسی، با توجه به عدم مطالبه از سوی خواهان مواجه تکلیفی نیست.

* در پرونده شکایت حمید کاظمی عسگرانی از باشگاه نساجی مازندران، این باشگاه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۳۲۰ میلیون ریال، به انضمام هزینه دادرسی به میزان مبلغ ۲۶ میلیون و ۹۲۸ هزار ریال در حق خواهان محکوم شد.

* با توجه به شکایت سعید آقایی نوجه از باشگاه تراکتورسازی تبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ چهار میلیارد و ۷۶۶ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی به مبلغ ۱۰۰ میلیون و ۲۵۰ هزار ریال در حق خواهان محکوم شد.

* در پی شکایت میلاد شیخ‌فخرالدینی از باشگاه تراکتورسازی تبریز، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷۱۴ میلیون و ۲۷۶ هزار ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم شد.

آرای صادره ظرف مدت هفت روز از تاریخ ابلاغ در کمیته استیناف فدراسیون فوتبال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود.

منبع : ورزش ۳

Print Friendly, PDF & Email