به گزارش شهریار، میر علی اصغر نساج شهردار منطقه ۵ تبریز گفت: این منطقه با تحقق ۸۲ درصدی سهم بودجه سه ماهه نخست، رتبه اول را در بین مناطق دهگانه کسب کرده است.

وی افزود: شهرداری منطقه ۵ در سال جاری با ۲۳۰۰ میلیارد ریال بودجه به شهروندان خدمات رسانی می کند.

شهردار منطقه ۵ با اشاره به نقش موثر معاونت شهرسازی  ومعماری در تحقق بودجه گفت: تحقق ۸۲ درصدی بودجه سه ماهه اول سال و کسب رتبه اول در بین مناطق دهگانه شهرداری تبریز در سایه تلاش و تعامل تمامی واحدهای اداری صورت گرفته است.

نساج همچنین کسب رتبه اول صدور پروانه ساختمانی در بین مناطق دهگانه شهرداری را دیگر موفقیت کسب شده در سال جاری ذکر کرد و در این رابطه تصریح کرد: در سه ماهه اول امسال  ۱۷۴ پروانه ساختمانی در این منطقه صادر شده است.

وی در این خصوص اظهار داشت : ۲۳ درصد از پروانه های ساختمانی تبریز در سال جاری توسط این منطقه صادر شده است.

منبع. شهریار نیوز

Print Friendly, PDF & Email