به گزارش شهریار، رضا پاک نهاد افزود: در راستای سیاست ابلاغی شهردار تبریز مبنی بر افزایش سرانه فضای سبز در سال ۹۸ و طبق برنامه ریزی های به عمل آمده در سطح حوزه منطقه ۱، شش پروژه مهم جهت اجرای بوستان محله ای در دستور کار قرار گرفته است.

شهردار منطقه ۱ تبریز گفت: با توجه به قرارگیری منطقه و موقعیت آن در برخی مکان‌ها که بافت قدیمی باغ شهر مشهود است، جهت احیای آن ها ترتیبی اتخاذ شده که در کنار این سرمایه‌های شهری بافت مدرن نیز لحاظ شود تا بتوان سرانه فضای سبز را افزایش و چهره زیبایی به مکان های بلاتکلیف بخشید.

پاک نهاد افزود: بوستان گلکار با۵۵۰۰متر، بوستان بزرگ سلامت با ۳/۵ هکتار، بوستان محله ای ۷ تیر با۴۱۰۰متر، بوستان ابریشم با ۸۷۰۰ متر، بوستان محله یوسف آباد با ۲۲۰۰متر، بوستان کوی پزشکان با ۷۳۲۱ متر اقداماتی است که در قالب پروژه های مهم حوزه فضای سبز در دست اقدام و بوستان گلکار با ۱۰۰ پیشرفت آماده بهره برداری است.

Print Friendly, PDF & Email