سامانه صدور آنلاین و سیستمی آرای صادره کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری تبریز و و نرم افزار شهروند سپاری با حضور شهردار تبریز، مدیرکل بازرسی آذربایجان شرقی، مدیرکل بازرسی و مدیرکل حراست شهرداری و رئیس شورای اسلامی شهر و مدیرعامل سازمان فناوری اطلاعات شهرداری رونمایی شد.

به گزارش شهریار، صدور آنلاین و سیستمی آرای صادره کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری تبریز جهت ساماندهی و دستیابی به اهداف و سیاست های دولت الکترونیک مبنی بر تسویه ابلاغ، حذف بروکراسی و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی در راستای تسریع صدور و ابلاغ آراء کمیسیون‌های ماده ۱۰۰، حذف بازه زمانی بین انشاء رای و تنظیم دادنامه به منظور ابلاغ رای به مالک و یا ذینفعان، برای اولین بار در شهرداری تبریز رونمایی شد.

در این سامانه نسبت به ثبت و ارسال رای صادره در سیستم یکپارچه شهرسازی به صورت همزمان در همان کمیسیون اقدام شده است.

همچنین امروز در این جلسه در راستای سیاست ها و اهداف کلان شهرداری تبریز و همسو با برنامه های دولت الکترونیک، نرم افزار شهروندسپاری که تمامی درخواست های شهرسازی را تحت پوشش قرار می دهد، راه اندازی شد.

سامانه شهروند سپاری به صورت پایلوت در شهرداری منطقه ۹ راه اندازی شد

معاون شهرسازی و معماری شهردار تبریز در این جلسه گفت: سامانه شهروند سپاری به صورت پایلوت در شهرداری منطقه ۹ راه اندازی شد.

محمد عزتی ادامه داد: در این سامانه تمام خدمات شهرسازی به عنوان شیوه‌ای نوین در استفاده از فناوری‌های روز که امکان ثبت درخواست غیرحضوری تمامی خدمات شهرسازی را تحت پوشش قرار می دهد به صورت اینترنتی به شهروندان ارائه می شود.

وی سپس از ساماندهی کمیسیون های ماده ۱۰۰شهرداری تبریز خبر داد و گفت: توجه ویژه ای به ارتقای کیفی خدمات کمیسیون ماده ۱۰۰ داشتیم و در راستای ساماندهی و تمرکز بر امور شهرسازی تعداد کمیسیون های بدوی و تجدیدنظر از ۲۰ کمیسیون به ۱۳ کمیسیون کاهش یافته و این کاهش تعداد کمیسیون ها باعث صرفه جویی ۱ میلیارد تومانی در هزینه های جاری طی یک سال کمیسیون های ماده ۱۰۰ شده است.

وی افزود: با تاکید شهردار تبریز کمیسیون های ماده ۱۰۰ ساماندهی شده و آرا به صورت سیستمی و آنلاین به شهروندان اطلاع رسانی می شود. همچنین فرم های رای کمیسیون بدوی ماده ۱۰۰ شهرداری اصلاح شده و اکنون رای کمیسیون هوشمند، دارای هولوگرام و تایپ شده و کروکی محل در آن فرم مشخص شده است.

وی گفت: نرم افزار شهروندسپاری با همکاری معاونت شهرسازی و سازمان فناوری اطلاعات به صورت پایلون در منطقه ۹ تبریز اجرا شده است.

Print Friendly, PDF & Email