شهردار تبریز گفت: شهرداری های کشور بودجه های قابل توجه و برجسته ای دارند که بانک شهر با استفاده از آن می تواند در صدر بانک های موفق کشور قرار بگیرد.

به گزارش شهریار، ایرج شهین باهر در جلسه هیئت مدیره بانک شهر، این مجموعه را بانک تخصصی شهرداری ها خواند و گفت: این بانک می تواند بهتر و بیشتر از پتانسیل و توانمندی های شهرداری ها استفاده کند.

شهردار تبریز لازمه استفاده از منابع شهرداری ها را اعتقاد عملی مدیران این بانک به رفع مشکلات شهرداری ها دانست و اظهار داشت: ارتباط و اعتماد باید دوسویه باشد و مدیران بانک شهر تا سطوح شعب در شهرها باید اعتقاد عملی به رفع مشکلات شهرداری ها و هماهنگی با آنها را داشته باشند.

او در ادامه سخنانش با تاکید بر اینکه شهرداری ها بیشترین سطح ارتباط با مردم را در حوزه های مختلف خدماتی دارند، تصریح کرد: بانک شهر می تواند با روشهای مختلف از جمله  کیف الکترونیکی و وام موردی یا تعریف روش های نوین وصول درآمدهای شهرداری، بستر مناسب برای بهبود وضعیت بانک و تسهیل امورات شهرداری ها و رفاه وآسایش مردم ایجاد کند.

Print Friendly, PDF & Email