شهردار تبریز گفت: باید تلاش کنیم تا با تقویت و حمایت از پارک های علم و فناوری زمینه اشتغال زایی و تولید فراهم شود.

به گزارش شهریار، ایرج شهین باهر در حاشیه بازدید از پارک علم و فناوری با بیان اینکه تمام مدیران استان و صاحبان صنایع باید از توانمندی موجود در این مرکز  بازدید کنند، اظهار داشت: جوانانی که در این پارک در حال کار هستند می توانند بسیاری از مشکلات شهر را حل کنند.

او افزود: توانایی این جوانان بومی بسیار باعث افتخار است که توانسته اند با کمترین امکانات کارهای بزرگی انجام دهند.

شهردار تبریز با اشاره به شرایط تحریم و مشکلات اقتصادی موجود در کشور اظهار داشت: در این شرایط با استفاده از توانمندی این محققان می توانیم بدون نیاز به تکنولوژی و دانش فنی خارجی بسیاری از مشکلات موجود در بخش های مختلف را حل کنیم.

ایرج شهین باهر حل مشکلات اقتصادی و رفع وابستگی به نفت را در گرو توجه به محققان و جوانان دانست و گفت: بزرگترین مشکل امروز ما اشتغال است که با استفاده از توانایی جوانان حاضر در پارک های فناوری این معضل بزرگ را حل می کنیم.

 

Print Friendly, PDF & Email