عضو شورای شهر تبریز گفت: ورزش کمک می‌کند زندگی سالم، به دور از بیماری، منظم و شادی داشته باشیم.

به گزارش شهریار، سعید نیکوخصلت در رابطه با تأثیر ورزش صبحگاهی در سلامت و نشاط اجتماعی شهروندان اظهار کرد: نخستین مقوله‌ای که هر شخص برای ارتقای سطح زندگی خود نیاز دارد، ورزش است.

وی افزود: تمام روانشناسان، جامعه شناسان و پزشکان توصیه می‌کنند به سمت ورزش برویم. ورزش کمک می‌کند زندگی سالم، به دور از بیماری، منظم و شادی داشته باشیم. این موضوع موجب برنامه‌ریزی درست در زندگی و نزدیک شدن به موفقیت می‌شود.

عضو شورای شهر تبریز در حاشیه بازدید از برگزاری طرح “صبح و ورزش” در پارک شقایق (سرباز شهید) ادامه داد: فضای خوبی برای ورزش بانوان مهیا شده و از دست‌اندرکاران برگزاری این طرح در پارک شقایق تشکر می‌کنم که در سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی و شهرداری

منطقه (۱۰) دست‌به‌دست هم دادند تا چنین فضایی ایجاد شود.

نیکوخصلت گفت: استقبال و اعتماد بانوان نسبت به این طرح نشان‌دهنده امنیت این منطقه بوده و اینکه بیش از ۵۰ نفر از بانوان کنار همدیگر ورزش می‌کنند، نمودی از سطح فرهنگی منطقه اس%

منبع : شهریار

Print Friendly, PDF & Email