رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی: دفاع از حریم قانونی مردم وظیفه و رسالت اصلی ماست
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی گفت: وظیفه و رسالت اصلی ما دفاع از حریم قانونی مردم است و برای رسیدن به این هدف از تمام ساز و کارهای مناسب و مورد لزوم استفاده می کنیم.
به گزارش روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی، دکتر علی اکبر بالاگر در دیدار با مهندس ارژنگی نیا نائب رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی بر اهمیت اتخاذ سیاست های ارشادی تاکید کرد.
وی افزود: طبعاً تخلف نمی تواند مورد قبول باشد و باید قاطعانه با اعمال خلاف مقابله شود، ولی سیاست های ارشادی محور عملکرد کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی را به عنوان یک تشکل صنفی تشکیل می دهد.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی اظهار کرد: کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی بازوی تخصصی سیستم دادگستری این استان است و در عین حال در امور ارجاعی مستقل نیز عمل می کند.
وی قانون را معیار اقدام در زمینه های مختلف دانست و افزود: اساس و معیار تصمیم گیری برای کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی قانون است و هر گونه اقدام در زمینه های مختلف در چهار چوب آن صورت می گیرد.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی در خاتمه تصریح کرد: هماهنگی موجود در تشکیلات قضایی استان آذربایجان شرقی به ویژه بین کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی به نتایج بهتر و قابل اطمینان منجر خواهد شد.
گفتنی است مهندس جلال ارژنگی نیا نائب رئیس مرکز کارشناسان رسمی دادگستری نیز در این دیداردیدگاه های تخصصی خود را در مورد مسایل مختلف ارائه کرد که مورد توجه و بهره برداری قرار گرفت.
همچنین روسای کانون و مرکز کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی در جریان این دیدار صمیمانه و نتیجه بخش، لزوم هماهنگی و دقت نظر در تبیین و عرضه رویکردهای طریقتی و موضوعیتی را مورد تاکید قرار دادند.
منبع.  کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی

Print Friendly, PDF & Email