رویکرد جدید کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی:
برگزاری قدرتمندانه و متفاوت مجمع سالانه، گسترش افق فکری و عملیاتی کارشناسان و  ایجاد چشم اندازهای تحول گرایانه در عرصه های مختلف

کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی خود را برای برگزاری مجمع عمومی عادی آماده می کند و تلاش لازم نیز صورت می گیرد تا این گردهمایی بزرگ سالانه هم از لحاظ ساختار متفاوت باشد و هم از نظر محتوا.
به گزارش روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی،  با برگزاری مجمع سالانه، امکان بازگویی فعالیت های یکسال گذشته فراهم خواهد شد و نیز انگیزه های لازم نیز برای شروع دوره جدید تلاش و خدمت شکل خواهد گرفت.
این در حالی است که کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی می خواهد مرحله خطیر گذار را سریع تر پشت سر بگذارد و با رسیدن به بالندگی های مورد لزوم، زمینه ساز ایجاد رضایت مندی و اطمینان بیشتر در مسئولان و مردم باشد.
کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی به مجمع سالانه صرفاً به مثابه یک پدیده متعارف و متداول نگاه نمی کند، بلکه تلاش بر این است که مجمع سالانه به فرصتی مناسب برای طرح ایده های سازنده و تدوین برنامه ریزی راهبردی تبدیل شود.
دکتر علی اکبر بالاگر رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی معتقد است که با برگزاری قدرتمندانه و متفاوت مجمع سالانه و گسترش افق فکری و عملیاتی کارشناسان،  چشم اندازهای تحول گرایانه در عرصه های مختلف ایجاد می شود.
و طبعاً منابع انسانی کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی نیز با امکانات سخت افزاری و نرم افزاری موجود همواره اراده مستحکم خود را معطوف پیشرفت و بهبود امور کرده اند که نتایج عملکرد ها از هر لحاظ قابل توجه می نماید.
اعتقاد صاحب نظران بر این است که هر چقدر برنامه های مدیریتی( باورهای راهنما) و قابلیت های عملیاتی ( باورهای اجرایی) در یک سازمان همسو تر باشد، امکان رسیدن به اهداف ترسیمی، با ظهور فرهنگ سازمانی مناسب و پویا افزایش خواهد یافت.
و در سازمانی که حداکثر انرژی و قابلیت مدیریت و کارکنان مصروف تولید خدمت و بهبود عملکردها در  کلیه عرصه هاست، ضریب اعتماد و اطمینان بیشتری برای انجام بهینه امور و تامین خواسته های متنوع مشتریان می تواند قابل تصور باشد.
گفتنی است جلسات هماهنگی مورد لزوم به ویژه در ارتباط با ماهیت ساختاری و محتوایی مجمع عادی سالانه کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی به طور مرتب در حال برگزاری است و دستآورهای این قبیل جلسات کاربردی متعاقباً محسوس تر خواهد شد.

منبع. کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی

Print Friendly, PDF & Email