رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی گفت: سیستم قضایی استان برای بررسی پرونده ها، اجرای عدالت در زمینه های مختلف ارجاعی و جلب رضایت مردم از نظرات تخصصی کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی استفاده می کند

به گزارش روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی، حکمت علی مظفری در نشست صمیمی مسئولین قضایی استان با نمایندگان کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی بر لزوم سرعت و صحت بررسی پرونده ها تاکید کرد.
وی افزود: اطاله پرونده های ارجاعی در سیستم دادگستری استان آذربایجان شرقی پذیرفتنی نیست و انتظار می رود هم بررسی پرونده ها و هم اجرای احکام صادره به ویژه از طریق احیای پلیس قضایی در حداقل زمان ممکن انجام شود.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی اهمیت آسیب شناسی تخلفات را یادآور شد و اظهار داشت: رسیدگی به تخلفات خوب است، ولی باید تلاش کنیم که در جامعه اصلاً تخلف از ناحیه اقشار مختلف مردم صورت نگیرد.
وی افزود: سلامتی و کارآمدی نظام قضایی و استقلال وکیل و کارشناس خواست مقام معظم رهبری و همواره در دستور کار ماست و  از بین بردن عنصر توصیه پذیری و مقابله با اعمال نظر افراد صاحب نفوذ در جامعه حق را به حقدار می رساند.
مقام عالی قضایی استان آذربایجان شرقی توضیح داد: مبارزه  با رانت خواری و وجود ضابطه و معیار در سیستم قضایی استان آذربایجان شرقی و به ویژه در نوع ارجاع پرونده های ارجاعی به کارشناسان رسمی دادگستری از اهمیت زیاد برخوردار است.
وی دو موضوع دیدگاه کارشناسی و صدور قرار را از هم تفکیک کرد و افزود: ماهیت دیدگاه کارشناسی از صدور قرار متفاوت است و با استفاده از نظر کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی باید زمینه برای صدور حکم توسط قاضی فراهم شود.
رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی همچنین تصریح کرد: با تامین خواسته های مورد نظر و تدوین ساز و کارهای مناسب برای بهبود قابلیت ها،  باید زمینه را برای بهره برداری بهینه از تخصص کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی فراهیم کنیم.
دکتر علی اکبر بالاگر رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی نیز در این نشست گفت: بهبود حق الزحمه کارشناسان، ارجاع  کلیه پرونده ها به  کانون کارشناسان رسمی داد گستری آذربایجان شرقی، رفع مشکل تمدید پروانه ها و بررسی صلاحیت کارشناسان برای ما حائز اهمیت فراوان است و مورد درخواست ماست.
وی همچنین بر لزوم کاهش تعدد ابلاغ ها، ارائه خدمات مطلوب، برنامه ریزی برای اطلاع رسانی مناسب، اجرای شایسته تفاهم نامه با کمیته امداد در خصوص خدمات معاضدتی و ابلاغ قرارهای کارشناسی از طریق سیستم و ارجاع داوری به کارشناسان کانون تاکید کرد.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان تصریح کرد: گسترش ارتباطات و تعاملات مورد لزوم در بهبود عملکردها موثر و سازنده است و عناصر مختلف قضایی برای حل و فصل مشکلات مردم و ایجاد رضایت مندی باید همواره در کنار هم باشند.
دکتر صمد دربندی نائب رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی و گروهی از کارشناسان نیز در این نشست مسایل و مشکلات موجود کارشناسان رسمی دادگستری استان آذربایجان شرقی را مطرح ساختند.
معاونین رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی و دادستان تبریز نیز در این نشست در خصوص دغدغه های مطرح شده توسط کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی پاسخ های لازم را ارائه دادند و اجرای پیشنهاد ها در دستور کار قرار گرفت.
در نشست صمیمی مسئولین قضایی استان با نمایندگان کارشناسان رسمی آذربایجان شرقی هیئت مدیره، دادستان، بازرسان، هیئت رئیسه گروه، هیئت علمی فنی گروه، روابط عمومی، حراست و مشاوران کانون کارشناسان رسمی آذربایجان شرقی نیز حضور داشتند.

منبع. کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی

Print Friendly, PDF & Email