به گزارش شهریار، ایرج شهین باهر شهردار تبریز، مسعودی ریحان رئیس شورای اسلامی آذربایجان شرقی و رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و بهبود فضای کسب و کار شورای شهر تبریز به همراه نسیانی شهردار منطقه۹ تبریز، از روند توسعه و پیشرفت روز افزون شهرک خاوران و گام های اساسی برداشته شده در راستای خیز بلند عمرانی این شهرک، بازدید کردند.

ایرج شهین باهر در بازدید از پروژه های عمرانی این شهرک گفت: خاوران شهرک بزرگ عمرانی شهرداری تبریز است. خیز بلند عمرانی شهرداری منطقه ۹ تبریز در این خصوص قابل قبول و چشمگیر است.

شهردار تبریز روند توسعه و پیشرفت آن را قابل قبول ارزیابی کرد و از تلاش های صورت گرفته، قدردانی کرد.

وی ضمن تأکید بر تسریع در روند اجرای این پروژه ها، از شهرک خاوران به عنوان شهرک بزرگ عمرانی شهرداری تبریز یاد کرده و از آن به عنوان آینده ای روشن برای  تبریز نام برد.

Print Friendly, PDF & Email