سرپرست اداره راه و شهرسازی شهرستان هریس از آسفالت راه دسترسی حرم مطهر شهدای گمنام شهر هریس خبر داد.

مهدی نعمتی افزود: با مساعدت معاونت مهندسی و ساخت، مسیر دسترسی مزار مطهر شهدای گمنام شهر هریس با اختصاص ۱۵۰ تن آسفالت شد.

وی ضمن اشاره به جایگاه رفیع شهدا و تداوم همچنین اقداماتی  جهت جبران گوشه ای ازفداکاری و جان گذشتگی غیر قابل جبران شهدا از زحمات مهندس رستمی مهر، تقدیر و تشکر نمود.

منبع. اداره کل راه و شهرسازی استان آذرایجان شرقی

Print Friendly, PDF & Email