به گزارش شهریار، بابک شریفی با اعلام خبر ادامه عملیات گسترده آسفالت ریزی در تمامی مناطق سطح شهر گفت: آسفالت ریزی و همزمان آسفالت تراشی این خیابان در حوزه های مناطق ۱۰ و ۴ شهر داری تبریز، به صورت شبانه جهت اجتناب از محدودیت های ترافیکی اجرا می شود.

مدیرعامل سازمان عمران همچنین از اجرای عملیات آسفالت تراشی خیابان سینا مقابل برج های آسمان (جاده باسمنج) در حوزه منطقه دو بصورت روزانه خبر داد.

وی افزود: تلاش می کنیم با حداکثر ظرفیت و در چندین جبهه کاری آسفالت ریزی ها را در تمامی مناطق حوزه شهری اجرا کنیم و بر این اساس علاوه بر عملیات های شبانه، بر اساس برنامه ریزی انجام گرفته در محل هایی که محدودیت های ترافیکی بوجود نیاورد در ساعات روز نیز عملیات آسفالت ریزی را اجرایی کنیم.

Print Friendly, PDF & Email