به گزارش شهریار، اکبر امجدی در بازدید از عملیات اجرایی تکمیل کانال‌های آبرو میدان آذربایجان، خاطرنشان کرد: شیب کلی زمین در کلان‌شهر تبریز، به سمت غرب شهر است؛ همین موضوع، عاملی است که باعث تجمع آب‌های سطحی، تخریب آسفالت و بعضاً انتشار بوی نامطبوع در این محدوده می‌شود.

وی اضافه کرد: احداث کانال آبرو به طول ۵۰۰ متر در میدان آذربایجان، نقش تاثیرگذار در دفع آب‌های سطحی پیرامون رینک میدان خواهد داشت.

امجدی با اشاره به اینکه میدان آذربایجان در تراز پایین‌دست قرار دارد، تصریح کرد: تلاش شده تا با اجرای کانال‌های مقاوم، معضل قدیمی تجمع آب‌های سطحی به خصوص در فصل بارش، برطرف شود.

Print Friendly, PDF & Email