در گردهمایی مدیران دفاتر در مشهد که در راستای آموزش و بیان مشکلات و دریافت راهکارهای پیشنهادی صورت پذیرفت، مهندس محمدحسین شرکاء رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان خراسان رضوی گفت: هیات مدیره سازمان مخالف ارجاع کار نیست و بر اساس بند ت ماده ۲۹ شیوه نامه ماده ۳۳ و بند ۱۳-۱ مبحث دوم نظامات ادارای از ارجاع مناسب کار کاملا حمایت می کند و با توجه به شرایط خاص و پتانسیل موجود در حوزه ساخت و ساز در استان انتظار ابلاغ الگوریتمی جامع، با لحاظ نمودن بضاعت حاکم در استان هستیم.
به گزارش روابط عمومی سازمان، وی ادامه داد: در راستای برون سپاری، با توجه به متن صریح قانون درخصوص انجمن ها و دفاتر و اعتماد فی مابین جهت ارائه خدمات به شهروندان و مهندسان آماده ایم و از این تشکل ها فقط توقع دقت و تعهد در انجام مسئولیت داریم.
گفتنی است: از سال ۹۷ برخی از خدمات ارایه شده در سازمان به دفاتر واگذار و در حال حاضر شهروندان و مهندسان می توانند از بیش از ۱۰۰ دفتر در سطح شهر مشهد خدمات دریافت نمایند.
منبع. سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی
Print Friendly, PDF & Email