به گزارش شهریار، علی مدبر با اشاره به اهمیت توسعه فضای سبز در ورودی های شهر، گفت: بر این اساس و با هدف افزایش سرانه فضای سبز شهری، فاز نخست احداث فضای سبز در تقاطع اتوبان شهید کسایی و کنار گذر شمالی در پیشانی طرح تبادل امام علی(ع) با همکاری شهرداری منطقه ۵ آغاز شده است.

وی افزود: این طرح با کاشت انواع درخت و درختچه در این محدوده از قبیل کاج سیاه، سرو خمره ای، ارغوان، یاس طاووسی و ژونی پرس وارد فاز اجرایی شده است.

مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری در خصوص نحوه اجرای طرح نیز بیان کرد: این عملیات با احداث تراسهای یک متری صورت می گیرد که با هدف افزایش کیفیت این تراسها نیز، تجهیزات فنی مانند دوربین های نقشه برداری و کارشناسان متخصص به کار گرفته می شوند.

مدبر در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: با توجه به اهمیت این قسمت از شهر به عنوان ورودی اصلی، همزمان با این اقدامات، عملیات مربوط به تثبیت خاک نیز با استفاده از بلوکهای سیمانی و اجرای آبیاری قطره ای در حال اجرا است.

منبع. شهریار نیوز

Print Friendly, PDF & Email