به گزارش رضوی، رئیس اداره راه و شهرسازی مرند-جلفا، با تلاش و جدیت همکاران این شهرستان و پیگیری یگان حفاظت از اراضی این اداره مقدار ۲۶۵ متر مربع از اراضی ملی واقع در شهرک میلاد مرند به پلاک ۴ اصلی از ۱۰۴۳ فرعی به ارزش حدود ششصد و شصت میلیون ریال که مورد بهره برداری افراد سودجو قرار گرفته بود با حکم مراجع قضایی خلع ید و رفع تصرف گردید و به دولت بازگردانده شد.

منبع. اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

Print Friendly, PDF & Email