نجفیان، معاون املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان با اعلام این خبر افزود براساس بررسی های دقیق درخصوص تحقق برنامه ها و اسناد و مستندات مربوط به عملکرد معاونت های املاک و حقوقی سراسر کشور که توسط سازمان ملی زمین و مسکن صورت پذیرفته است معاونت املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان در ارزیابی عملکرد برنامه اجرایی سال ۱۳۹۷ حائز رتبه چهارم کشوری گردیده است.

وی اضافه کرد کسب چنین رتبه ای حداقل در ده سال اخیر بی سابقه بوده است و ضمن تشکر و قدردانی از همکاران خود این مهم را نتیجه تلاش و کوشش آنان در ادارات املاک، یگان حفاظت، واگذاری و حقوقی دانسته که موفق به بهبود رتبه کشوری معاونت املاک و حقوقی اداره کل استان از رتبه ۲۵ در سال ۹۶ به رتبه ۴ در سال ۹۷ گردیده است.

نجفیان اشاره کرد برای تحقق این امر از ابتدای سال ۹۷ کمیته پایش برنامه اجرایی در معاونت املاک و حقوقی تشکیل و بصورت مرتب و ماهانه نسبت به پایش عملکرد، بررسی نقاط قوت و ضعف اقدام و جهت رفع نقاط ضعف و بهینه کردن عملکرد در آن زمینه ها تصمیم گیری و با تلاش و کوشش و رفع موانع موجود منجر به بهبود رتبه کشوری استان گردید.

معاون املاک و حقوقی اداره کل اعلام کرد با توجه به دفاعیات و پیشنهاداتی که ما در تدوین برنامه اجرایی سال ۹۸ استان که در اواخر سال گذشته توسط سازمان ملی زمین و مسکن تدوین گردید، انجام دادیم، امیدواریم انشاالله در ارزیابی عملکرد سال ۹۸ رتبه برتر کشوری را کسب نمائیم.

معاونت املاک و حقوقی اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی در ارزیابی عملکرد برنامه اجرایی سال ۱۳۹۷ که توسط سازمان ملی زمین و مسکن انجام گردید حائز رتبه چهارم کشوری در بین استانهای سراسر کشور گردید.

منبع. اداره کل راه و شهرسازی استان آذربایجان شرقی

Print Friendly, PDF & Email