به گزارش شهریار، حسینی با اعلام این خبر افزود: متاسفانه برخی از درختان سطح حوزه در زمستان با بیماری مواجه شده و یا آفت زده شده بودند که درختانی که به منظور جلوگیری از سرایت آفت ها به دیگر درختان، شاخه های بیمار این درختان هرس شدند.

وی ادامه داد: در کنار طرح هرس درختان، طرح سمپاشی و آفت زدایی درختان سطح حوزه نیز در راستای سلامت درختان اجرایی می شود.

Print Friendly, PDF & Email