هیئت رئیسه گروه تخصصی عمران شورای مرکزی تشکیل جلسه داد.
 به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی در این جلسه اهداف استراتژیک, راهبردی و عملکرد گروه تخصصی در سالهای اخیر ، برنامه های در دست اقدام و طرح های آینده بررسی شد .
 ارتقای توانمندی حرفه ای اعضا و تعالی سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها ،توسعه و ترویج مقررات ملی ساختمان و بالاخره  توسعه تعامل با حوزه‌های بخشی و فرابخشی  از مهمترین محورها در در جهت تحقق اهداف گروه تخصصی اعلام شده است.
در همین ارتباط دکتر نرماشیری دبیر گروه تخصصی عمران اظهار داشت: این گروه  از ابتدای دوره هفتم شورای مرکزی  اقدامات مهمی انجام داده است که از جمله آنها می‌توان به تهیه نظامنامه ها با عناوینی چون ارزیابی و بهسازی لرزه ای ساختمان ها ، شیوه نامه مجریان ذیصلاح و نظام نامه ایمنی ، اشاره کرد. این نظام نامه ها در این گروه تخصصی تدوین و پس از نظر خواهی از استانها و تصویب در شورای مرکزی به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده است .
  گروه تخصصی عمران همچنین کارگروه هایی را هر کدام با مسئولیت یکی از استان‌ها تشکیل داده است که از جمله آنها کار گروه ایمنی و اجرا با محوریت سازمان نظام مهندسی ساختمان به مسئولیت استان مرکزی ، کارگروه تخریب و گودبرداری توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان البرز ،کارگروه مصالح و فن آوری با محوریت استان هرمزگان ، کارگروه ارزیابی و بهسازی ساختمان ها توسط استان سیستان و بلوچستان و کارگروه مدیریت اقتصاد مهندسی با مدیریت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان بوده است .
گروه تخصصی عمران همچنین در دوره فعالیت خود در دو سال اخیر اقدام به بازدید از مناطق زلزله زده و سیل زده نموده و در جهت بهسازی و ترمیم ساختمان های آسیب دیده و نکات مورد نظر برای پیشگیری از بروز خسارت ها در حوادث طبیعی دیدگاه های تخصصی خود را ابراز کرده است.
 بررسی پیش نویس پیش نویس اصلاحیه های مباحث ۷، ۸ ، ۹ و ۱۰ مقررات ملی ساختمان ، از دیگر اقدامات گروه تخصصی عمران بوده است که پس از اخذ نظرات استانها در کارگروه های مختلف، آنها را به بحث و بررسی گذاشته و به دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان ارسال کرده است.

منبع. سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

Print Friendly, PDF & Email