شهردار تبریز در ادامه ملاقاتهای مردمی خود با تعداد زیادی از شهروندان دیدار و به مسائل و مشکلات شهروندان حاضر رسیدگی کرد.

به گزارش شهریار، شهردار تبریز هدف اصلی برگزاری دیدارهای مردمی را بررسی و رفع مشکلاتی دانست که در مناطق و سازمان های شهرداری قابل حل نبوده است.

ایرج شهین باهر به همراه قائم مقام و مدیران شهری و شهرداران مناطق، پرونده تعدادی از شهروندان را بررسی و در خصوص حل مشکلات آنان دستورات لازم را صادر کرد.

شهردار تبریز دیدارهای مردمی را به جهت ارتباط رو در رو با شهروندان بسیار مهم دانست و گفت: حضور شهروندان در این جلسات و طرح بدون واسطه مشکلات و مسائل خود به شهردار باعث افزایش اعتماد آنان به مجموعه مدیریت شهری می شود.

      دیدار مردمی شهردار کلانشهر تبریز دیدار مردمی شهردار کلانشهر تبریز دیدار مردمی شهردار کلانشهر تبریز دیدار مردمی شهردار کلانشهر تبریزدیدار مردمی شهردار کلانشهر تبریز  دیدار مردمی شهردار کلانشهر تبریز دیدار مردمی شهردار کلانشهر تبریزدیدار مردمی شهردار کلانشهر تبریز دیدار مردمی شهردار کلانشهر تبریز
Print Friendly, PDF & Email