به گزارش شهریار، علی آجودان‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی شمسدربار روند تبلیغات فرهنگی در بیلبوردهای شهرداری اظهار کرد: شهرداری در برخی از بیلبوردهای خود مطالب فرهنگی از بزرگان دین و احترام به خانواده و تحکیم بنیاد خانواده را به نمایش گذاشته که بسیار ارزشمند است.

وی عنوان کرد: بیلبوردی مانند «شاید فردا دیر باشد، همین امروز به پدر و مادرت زنگ بزن» و یا بیلبوردهای مشابه علاوه بر افزایش فرهنگ احترام به بنیان خانواده نوعی آموزش فرهنگی نیز می‌باشد.

اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تبریز در مدت اخیر با اختصاص بخش عمده ای از بیلبوردهای شهری به موضوع آموزش های شهروندی، سعی در توسعه هر چه بیشتر فرهنگ عمومی داشته و در همین راستا تا کنون بیش از ۲۰۰ بیلبورد برگرفته از آموزش‌های شهروندی، فرهنگ شهرنشینی و آموزه های اخلاقی در نقاط مختلف تبریز نصب شده است.

این پیام ها شامل موضوعات مختلفی همچون اخلاق نیکو، مهربانی، محیط زیست، ترافیک، فرایض دینی، کتابخوانی و… است.

Print Friendly, PDF & Email