به گزارش شهریار، اکبر امجدی با بیان این مطلب اظهار داشت: حوزه منطقه ۴ با توجه به ساختار قدیمی منطقه، در بخش‌هایی با معضل معابر فرسوده روبه‌رو است؛ از این رو تحکیم، ایمن‌سازی و زیباسازی معابر، به‌عنوان یکی از اولویت‌های عمرانی و خدماتی منطقه در دستور کار قرار دارد.

وی اضافه کرد: به همین منظور از ابتدای سال جاری، کف‌سازی و نوسازی جداول فرسوده توسط شهرداری منطقه۴ اجرا می‌شود.

امجدی گفت: این اقدام، علاوه بر جنبه‌های کالبدی، از نظر بصری نیز به ارتقای فضاهای عمومی منجر شده ‌است؛ به علاوه همگام با این طرح، بحث مناسب‌سازی محیطی نیز لحاظ شده ‌است.

Print Friendly, PDF & Email