به گزارش شهریار، جمشید نقش‌کار با بیان این خبر افزود: در تداوم برنامه‌های آسفالت‌ریزی سطح منطقه، ۲۰۰تن آسفالت در کوچه شهید ابراهیم‌زاده واقع در خیابان منجم توسط شهرداری منطقه۴ تبریز توزیع شد.

وی گفت: معابر و مسیرهای محلات طبق اولویت و ظرفیت اجرایی، آسفالت و تحکیم می‌شود.

معاون فنی‌وعمرانی شهردار منطقه۴ تبریز رعایت اصول فنی را از شاخصه‌های مهم برنامه‌های آسفالت‌ریزی منطقه عنوان کرد و افزود: آسفالت‌ریزی مطابق اصول فنی و با نظارت کامل اجرا می‌شود.

Print Friendly, PDF & Email