هشدار ظریف نسبت به سناریوسازی موساد در ربط دادن ایران به حادثه الفجیره

وزیر امور خارجه کشورمان در مورد متهم کردن ایران به دست داشتن در انفجارهای فجیره بر مبنای اطلاعات ادعایی موساد هشدار داد.

  •  محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان در مورد دروغ‌پراکنی‌های عوامل موساد مبنی بر دست داشتن ایران در انفجارهای فجیره هشدار داد.

ظریف روز چهارشنبه در توئیتر نوشت: «چوپان های دروغگوی تیم B که همیشه [به دروغ] فریاد می‌زنند گرگ گرگ، بار دیگر فریاد سر داده اند: این بار موساد در مورد دست داشتن ایران در انفجارهای خرابکارانه فجیره اقدام به سناریوسازی کرده است. من قبلاً در مورد چنین حوادثی و استفاده از حربه پرچم دروغین هشدار داده بودم. ما می‌دانیم زمانی که شما دروغ‌های آنها را باور کنید چه اتفاقی رخ خواهد داد.ما قبلاً نیز در چنین وضعیتی بوده‌ایم، آیا نبوده‌ایم؟؟»

تسنیم

Print Friendly, PDF & Email