به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی در این جلسه که با حضور مشاور طرح برگزار شد، موضوعات متعددی از جمله: شرح خدمات مهندسی در رشته های هفتگانه، شیوه قیمت گذاری خدمات مهندسی، شیوه ارزش پذیری نظام مسئولیتی و نحوه محاسبه ارزش افزوده خدمات مهندسی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
 دکتر مجربی کرمانی دبیر اجرایی شورای مرکزی در این نشست ابراز امیدواری کرد: طبق برنامه زمانبندی مصوب حداکثر تا پایان شهریور ماه ۹۸ مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی برای اولین بار و با هدف صیانت از ارزش افزوده خدمات مهندسان در صنعت ساختمان، تدوین و به وزارت راه و شهرسازی اعلام گردد .
به گفته وی، در شیوه جدید قیمت گذاری خدمات مهندسی که مبنای محاسبه تعرفه خدمات طراحی و نظارت در رشته های هفتگانه خواهد بود، سعی در برآورد علمی و دقیق هرخدمت مهندسی فارغ از هزینه های کلی ساختمان  و یا هر نوع ارتباط رشته ای خواهد شد.
دکتر مجربی افزود: در این زمینه از تجارب نظام فنی و اجرایی کشور در تدوین شاخص ها و مبانی ارزشگذاری خدمات استفاده خواهیم کرد.
Print Friendly, PDF & Email