به گزارش شهریار، سامان احمدزاده گفت: عملیات تسطیح، برداشت نخاله های اضافی و آماده سازی برای آب پاشی و کمپکت باند کندرو مقابل اوراقی ها توسط معاونت فنی و عمرانی شهرداری منطقه ۶ تبریز اجرا شد.

وی با اشاره به جدول گذاری به طول ۳۰۰ متر در پروژه عملیات عمرانی باند کندرو، اضافه کرد: این پروژه به طول ۱۵۰ متر و ۸ متر عرض، به حجم ۴۰۰ مترمکعب زیرسازی شد.

شهردار منطقه ۶ تبریز افزود: با توجه به قرار داشتن باند کندرو در محدوده ورودی غرب تبریز و شاهراه ارتباطی تبریز به اروپا اهمیت رسیدگی و بهسازی این مسیر دوچندان می شود.

احمدزاده خاطرنشان کرد: بر این اساس اجرای پروژه های عمرانی و خدماتی در راستای تامین رفاه شهروندان و جذب سرمایه گذاران در اولویت برنامه های شهرداری منطقه ۶ تبریز قرار گرفته است.

Print Friendly, PDF & Email