به گزارش شهریار، میر علی اصغر نساج گفت: از ابتدای سال جاری طرح خدمات محله ای با لکه گیری و آسفالت ریزی اساسی در سطح حوزه اجرا شده است.

وی افزود: در ادامه این طرح در تعداد دیگری از محلات شهرک رشدیه و کوی مصلی توسط اکیپ های معاونت فنی و عمرانی منطقه ۵ آسفالت ریزی صورت گرفته است.

نساج با بیان اینکه در سال جاری با بهره گیری بیش از ۲۵۰۰ تن آسفالت اقدام به اجرای خدمات محله ای در سطح حوزه شده، اظهار داشت: آسفالت ریزی در سطح حوزه طبق زمانبندی انجام می شود.

شهردار منطقه ۵ تبریز همچنین در رابطه با آسفالت ریزی به محلات رشدیه و کوی مصلی، گفت: لکه گیری اساسی در بلوار کوهسار تقاطع کاج و بوستان سوم شهرک رشدیه انجام شده است.

نساج در ادامه افزود: آسفالت ریزی در محلات ۲۱- ۲۲- ۱۴ و خیابان شیخ محمد فضولی کوی مصلی انجام شده است.

وی در پایان از تداوم آسفالت ریزی در محلات و خیابان های کوی مصلی که در آنها حفاری صورت گرفته است، خبر داد.

Print Friendly, PDF & Email