به گزارش شهریار، محمدرضا قربانیان تبریزی بیان داشت: با توجه به اینکه آسفالت ریزی در محلات کم برخوردار از مهمترین اهداف منطقه در جهت اصلاح وضعیت موجود و ساماندهی آنها است، اقدامات ویژه‌ای برای حل این مشکلات انجام یافته است.

وی گفت: یکی از این اقدامات اصلاح، زیرسازی و توزیع آسفالت جهت ایجاد بستر مناسب برای تردد روان در این مناطق است که در قالب طرح ویژه نهضت آسفالت انجام می شود و هم اکنون چند اکیپ خدمات شهری منطقه در حال اجرای این مهم هستند.

Print Friendly, PDF & Email