شهردار تبریز به همراه شهردار منطقه هشت با حضور در مراحل پایانی آوار برداری ایکی قاپیلی بازار،اتمام عملیات آوار برداری آتش سوزی های بازار را نظارت نموده و از اتمام عملیات آوار برداری این بازار خبر دادند.
در پایان این بازدید دکتر ایرج شهین باهر ضمن تقدیر از عوامل اجرائی این عملیات بابت آوار برداری شبانه روزی بازار و اتمام عملیات آوار برداری، دستورات مقتضی را جهت واگذاری کلیه قسمتهای تخریب شده بازار به اداره میراث فرهنگی استان جهت آغاز عملیات مرمتی مجموعه را صادر نمودند.

مهندس پاک نهاد شهردار منطقه هشت در این بازدید ضمن سنگین  برشمردن عملیات آوار برداری بازار، از کار شبانه روزی عوامل خدمات شهری منطقه هشت جهت آوار برداری فوری این بازار با کار جهادی نزدیک به ۵۰ نفر از پرسنل منطقه هشت،خبر داد.
پاک نهاد افزود:  از روز پنج شنبه – ۲ خرداد- تا به امروز که شاهد پایان عملیات آوار برداری بازار هستیم بالغ بر ۴۵۰ کامیون نخاله از سرای ایکی قاپیلی تخلیه بار شده است که امروز شاهد اتمام عملیات آوار برداری و آماده سازی ایکی قاپیلی جهت تحویل به اداره میراث فرهنگی استان برای آغاز عملیات مرمتی هستیم.

 

Print Friendly, PDF & Email