به گزارش شهریار، سامان احمدزاده گفت: در ادامه نهضت آسفالت طبق برنامه ریزی انجام گرفته براساس اولویت بندی معابر و محلات سطح حوزه منطقه ۶ در غرب تبریز عملیات آسفالت ریزی کوی صنعت اول مقابل CNG در حال اجراست.

احمدزاده خاطرنشان کرد: تا زمانی که پروژه های توزیع آسفالت در منطقه وجود دارد همکاران معاونت فنی  عمرانی و معاونت خدمت شهری و اجرایی به صورت شبانه روزی فعالیت خواهند کرد.

وی با بیان این که تاکنون حدود ۱۰۰ تن آسفالت ریزی انجام شده، تاکید کرد: تمام تلاش خود را در راستای تامین آسایش و رضایت شهروندان به کار می گیریم.

شهردار منطقه ۶ تبریز گفت: سال گذشته شهرداری منطقه ۶ تبریز در رتبه اول توزیع آسفالت قرار داشت و امسال امیدواریم با تلاش همکاران منطقه بتوانیم رتبه خوبی را در بین مناطق شهرداری تبریز کسب کنیم.

Print Friendly, PDF & Email