به گزارش شهریار، بابک شریفی با اعلام این خبر افزود: علیرغم تنگناهای اقتصادی پروژه های زیربنایی و متعددی در مناطق دهگانه از طریق سازمان عمران در حال اجرا و یا شروع عملیات عمرانی هستیم که آماده سازی صنعتگران در حوزه منطقه ۶ یکی از این آنها است.

گفتنی است این خیابان ۳۵ متری با طول حدود۱۰ کیلومتر شامل عملیات خاکبرداری – خاکریزی – اجرای بیس و ساب بیس – جدول گذاری و در نهایت آسفالت ریزی خواهد بود که با اعتبار ۱۵ میلیارد ریالی توسط سازمان عمران شهرداری تبریز اجرایی می شود.

Print Friendly, PDF & Email