رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی بر لزوم حضور در مراسم روز جهانی قدس و دفاع از مردم بی دفاع فلسین تاکید کرد
•    کارشناسان و کارکنان کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی نیز همگام با سایر آحاد مردم با هدف حمایت از مردم بی دفاع و درد مند فلسطین روز جمعه در راه پیمایی روز جهانی قدس شرکت خواهند کرد
جلسه هماهنگی بزرگداشت روز جهانی قدس در محل دادگستری استان آذربایجان شرقی برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی، دست اندرکاران اداره کل دادگستری آذربایجان شرقی  و نهاد های وابسته به آن برابر روال سال های پیشین در جلسه مشترک هماهنگی بزرگداشت روز جهانی قدس حضور یافتند.
در این جلسه که نمایندگان کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی نیز حضور داشتند، حجت الاسلام حکمت علی مظفری رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی بر لزوم گسترده و فراگیر مسئولان و کارشناسان این اداره کل در راه پیمایی روز جهانی قدس و دفاع از مردم بی دفاع فلسطین تاکید کرد.
نمایندگان کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی نیز اعلام داشتند کارشناسان و کارکنان این کانون نیز همگام با سایر آحاد مردم با هدف حمایت از مردم بی دفاع و درد مند فلسطین روز جمعه در راه پیمایی روز جهانی قدس شرکت خواهند کرد.
گفتنی است در این جلسه در خصوص نحوه مشارکت اداره کل دادگستری استان آذربایجان شرقی در راه پیمایی روز جهانی قدس و بهبود روند اجرایی آن همفکری ها و رایزنی های مورد لزوم انجام شد.

منبع. کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی

Print Friendly, PDF & Email