رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی:
تعاملات سازنده کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی با بانک ملی افزایش خواهد یافت
•    کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی با بیش از ۱۵۰۰ کارشناس حاذق و کاربلد در ۵۲ رشته به سازمان های مختلف و آحاد مختلف مردم در سطح استان آذربایجان شرقی خدمات ارائه می دهد
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی گفت: تعاملات و ارتباطات موثر و سازنده کانون کارشناسان رسمی آذربایجان شرقی با بانک ملی با تنظیم و انعقاد تفاهم نامه در آینده گسترش بیشتری خواهد یافت.
به گزارش روابط عمومی کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی، دکتر علی اکبر بالاگر در جلسه مشترک با مسئولان بانک ملی اظهار کرد: همکاری های دو جانبه کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی با بانک ملی می تواند ازهر لحاظ دربرگیرنده مصالح و خواسته های متقابل باشد.
وی به قابلیت ها و پتانسیل های حوزه تحت مدیریت خود اشاره کرد و افزود :کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی با نزدیک ۱۵۰۰ کارشناس حاذق ، نخبه و کاربلد در ۵۲ رشته به سازمان های مختلف و آحاد مختلف مردم در سطح استان آذربایجان شرقی خدمات ارائه می دهد.
ضرورت ایجاد خود پرداز ATM
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی تشریح کرد: کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی با برخورداری از حداقل ۱۰۰۰ مورد حساب بانکی و مبلغ ۱۰۰ میلیارد تومان به عنوان کف گردش مالی رویکرد ویژه مسئولان بانک ملی را در خصوص ماهیت همکاری های متقابل انتظار دارد.
وی همچنین بر لزوم پرداخت تسهیلات اعتباری مناسب در قبال فعالیت های تخصصی موجود به کانون کارشناسان رسمی دادگستری، تعجیل در صدور دسته چک های مورد درخواست و به ویژه بررسی و تامین خود پرداز ATM در محل دفتر این کانون و تامین رضایت کارشناسان و مراجعه کنندگان آن تاکید کرد.
دکتر علی اکبر بالاگر اظهار داشت: بیشترین تعداد کارشناس در شمال غرب کشور متعلق به ماست که در سطح بدنه اجرایی و محیط های علمی استان آذربایجان شرقی مشغول فعالیت هستند و باید از این ظرفیت ها به طور اصولی بهره برداری کرد.
اهمیت تغییر شیوه های سنتی
وی افزود: موضوع تغییر شیوه های سنتی در ارتباطات و اصل تمرکز در مراودات برای کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی از اهمیت شایان برخوردار است  و باید این نگرش موثر و پویا را در کلیه زمینه های همکاری لحاظ کنیم.
رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی تصریح کرد:  اجرای اصولی توافقات جلسه در نوع مساعدت های کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی به بانک ملی و کیفیت خدمات مورد لزوم تاثیر مستقیم و جهت بخش ایجاد می کند.
در این جلسه همچنین دست اندرکاران بانک ملی آقایان علیپور، قاسمی، قربانی، جلالی و حافظ قرآن دیدگاه های راهبردی خود را در زمینه های مختلف ارائه دادند و قرار شد اجرای کلیه توافقات جلسه مشترک از طریق تنظیم و اجرای تفاهم نامه به طور همه جانبه و دقیق مورد پیگیری قرار بگیرد.

منبع. کانون کارشناسان رسمی دادگستری آذربایجان شرقی

Print Friendly, PDF & Email