به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی در جلسه‌ای که با حضور مدیران کل دفتر توسعه تشکلهای مهندسی و دفتر مقررات ملی ساختمان و تنی چند از مدیران نظام مهندسی ساختمان کشور در محل وزارت راه و شهرسازی برگزار گردید با کلیات اعطای صلاحیت اجرای تاسیسات برق و مکانیک موافقت به عمل آمد.
در این جلسه لزوم بازنگری جدی در روند ارائه خدمت توسط مجریان ذیصلاح و سازندگان مسکن برای افزایش کیفیت ساختمان و ارائه سرویس‌های واقعی توسط مهندسان مورد تأکید قرار گرفت.
منبع. سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی
Print Friendly, PDF & Email