مهندس فرج الله رجبی رئیس شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان کشور در نامه‌ای به دکتر مازیار حسینی معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی جدول شماره ۱۰مبحث دوم مقررات ملی ساختمان را که بر اساس شاخص های تعدیلی به روز گردیده است و مبنای محاسبه مجموع حق الزحمه مهندسان در سال ۹۸ خواهد بود ، جهت بررسی و تصویب، به وزارت راه و شهرسازی اعلام نمود.

منبع. سازمان نظام مهندسی ساختمان شورای مرکزی

Print Friendly, PDF & Email