به گزارش سازه خبر، امیرامینی درباره مطالبات بخش خصوصی گفت: بر اساس رقمی که تاکنون در سامانه وزارت راه به ثبت رسیده است حدود ۷۴۵ میلیارد تومان از مطالبه مشاوران(شرکت های مهندس) از وزارت راه وشهرسازی است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد:رقم مطالبات فعلی پیمانکاران از وزارت راه و شهرسازی نیز حدود ۱۸ هزار و۸۱۰ میلیارد تومان است.

امینی ادامه داد: در سال گذشته رقمی معادل ۷۵۰۰ میلیارد تومان مطالبات پیمانکاران و مشاوران به آنان پرداخت شد.

معاون برنامه ریزی وزارت راه وشهرسازی با توضیح اینکه بیشتر پرداختیها از طریق اسناد خزانه و به صورت غیرنقدی بوده است، در خصوص برنامه زمان بندی این وزارتخانه برای پرداخت بدهی خود به پیمانکاران،گفت:وزارت راه وشهرسازی سالیانه ۴۰ تا ۶۰ درصد طلب پیمانکاران را تسویه می کند، اما اجرای پروژه های عمرانی در این بخش موجب می شود تا مطالبات جدیدی به بدهی های قبلی اضافه شود.

منبع. سازه خبر

Print Friendly, PDF & Email