به گزارش شهریار، شهاب الدین بیمقدار باحضور در سازمان عمران شهرداری تبریز با مدیر عامل این سازمان دیدار کرده و ضمن تقدیر از زحمات پرسنل و مدیریت این سازمان در اجرای پروژه ها و بالاخص اجرای تمام عیار نهضت آسفالت در شهر که نماد خدمت و تلاش است، افزود: تلاش شبانه روزی جهت اجرای پروژه های عمرانی و آسفالت ریزی در شرایط اقتصادی حاکم توسط شهرداری تبریز قابل تقدیر است.

بیمقدار ادامه داد: تلاش های مشهود جهت تاثیرگذاری و اصلاح وضعیت معابر و اجرای پروژه های عمرانی نشان از عزم جدی برای خدمت گذاری داشته و تداوم این فعالیت ها باعث رضایت حداکثری مردم می شود.

بابک شریفی مدیرعامل سازمان عمران شهرداری تبریز نیز با قدردانی از حضور بیمقدار در این سازمان در خصوص مشکلات تامین مصالح و قیر از وی درخواست همکاری برای اخذ سهمیه قیر کرده و ادامه داد: براساس قانون بودجه، قیر رایگان اختصاصی  از سوی وزارت کشور برای کلانشهرها را شامل نمی شود در حالیکه عمده نیاز بر مبنای جمعیت و گستردگی معابر شهری لازم می دارد که تبریز نیز از سهمیه های قیر رایگان بهره مند شود.

Print Friendly, PDF & Email