به گزارش شهریار، میر علی اصغر نساج شهردار منطقه ۵ تبریز گفت : از ابتدای سال جاری طرح خدمات محله ای با لکه گیری وآسفالت ریزی اساسی در سطح حوزه اجراشده است.

وی افزود : در سال جاری با بیش از ۲ هزار تن آسفالت اقدام به اجرای خدمات محله ای شده است.

وی در ادامه با بیان اینکه آسفالت ریزی در سطح حوزه طبق زمانبندی انجام می شود اظهار داشت : درمعابر شهرک رشدیه که توسط شرکت های خدماتی دولتی حفاری صورت گرفته بود پس از لکه گیری و زیرسازی آسفالت ریزی انجام شده است.

نساج همچنین گفت : معابری که در آن به علت عملیات عمرانی قطار شهری حفاری شده پس از جدول گذاری و زیرسازی آسفالت ریزی می شود.

شهردار منطقه ۵ تبریز افزود : جدول گذاری از دیگر مواردی است که در قالب خدمات محله ای در رشدیه اجرا شده است.

وی با اشاره به اینکه بودجه و اعتبار کافی و لازم برای آسفالت ریزی در سطح حوزه در نظر گرفته شده گفت : معاونت فنی وعمرانی با استفاده از روش کاترزنی لکه گیری اساسی وهمچنین آسفالت ریزی اساسی را بر عهده گرفته است.

Print Friendly, PDF & Email