به گزارش شهریار، بهرام نسیانی گفت: درختان واقع در مسیر اجرای پروژه رمپ شمالی طرح شبدری خاوران با اخذ مجوز از کمیسیون حفظ وگسترش فضای سبز شهرداری تبریز جابه جا می شود.

وی ادامه داد: این روند با رعایت اصول فنی واستانداردهای لازم و با حضورکارشناسان سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز انجام می شود.

نسیانی گفت: در پی رأی صادره از سوی کمیسیون حفظ و گسترش فضای سبز، درختان و ارقام ردیفی واقع در مسیر این پروژه، از محل مذکور جابجا و در پارک های مورد نیاز کاشته می شود.

Print Friendly, PDF & Email